גיוס אשראי בנקאי

המחלקה לגיוס אשראי בנקאי אחראית על ליווי מקצועי לעסקים, קטנים כגדולים, הזקוקים לקבלת מימון ולהגדלת האשראי העסקי שלהם.

קבוצת "טל גרופ" עבודת בשיתוף פעולה עם כל הבנקים בישראל

צוות המחלקה מלווה עסקים קטנים, בינוניים וגדולים, ממגוון רחב של סקטורים ותחומים, במטרה לגייס עבור כל אחד מהם מימון ולסייע לכל אחד מהם לפיתוח עסקי או להון חוזר כדי לצאת מהמצוקה התזרימית.

גיוס אשראי בנקאי ומימון לעסקים

אפשרויות המימון  גיוס אשראי בנקאי אינן רבות והן כוללות פנייה ממוקדת ומקצועית לבנקים, לקרנות ולמוסדות פיננסיים המעניקים הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים כגון קרנות בערבות מדינה וקרן תבור.

פנייה המתבצעת באמצעות יועצים עסקיים מנוסים ומיומנים מגדילה באופן משמעותי את סיכויי העסק לקבל אישור לקבלת מימון והלוואה מן הקרן. ההלוואות מהקרנות השונות הן כדאיות מאד לאור התנאים המשתלמים שהן מעניקות. רמת בטוחות נמוכה יחסית של בעל העסק, ריביות נמוכות, עמלות מופחתות, פריסת תשלומים לכמה שנים כולל חודשי גרייס כדי להקל על בעל העסק.

טרם הגשת הבקשה, מבצעים האנליסטים של המחלקה, בדיקה של מלוא ההתנהלות העסקית ועל פיה הם מכינים תכנית עסקית מקיפה ומפורטת.

גיוס אשראי הגשת התכנית

התכנית כוללת את נתוני העבר של החברה על פי המאזנים שהוגשו לרשויות המס בשנים האחרונות, את נתוני השנה החולפת ואת אומדן ההכנסות לשנה הבאה ולשנים שלאחר מכן. מכיוון שמדובר באומדן אין אפשרות לדייק אך ברוב המקרים ההתנהלות העסקית היא סיסטמטית, יש חודשים שבהם המכירות גבוהות ואחרים שבהם ההכנסות נמוכות יותר. הדבר קשור לעונתיות, לחודש שבו חלים החגים, לדוגמה חג פסח נופל בדרך כלל בחודש אפריל אך לפעמים גם בחודש מרץ וכו' .

בתכנית העסקית רושמים נתונים ריאליים ומציאותיים כדי שלאחר כמה חודשים לא יהיה מצב שהבנק או גוף אחר יעבור על הנתונים וימצא פערים לא הגיוניים, דבר שיפגע באמינותם של הדוחות ושל בעל העסק ולכן הקפצת הנתונים היא פעולה שגויה. חשוב לשמור בצד ההכנסות על סכומים מציאותיים ובצד ההוצאות להיות זהירים ולרשום הוצאות מעט גבוהות יותר כדי לא להיקלע למצוקות תזרימיות, אלא להישאר בתוך מסגרות האשראי בבנקים.

גיוס אשראי בנקאי לעסקים

על פי סכום ההלוואה, נקבע אורכה של תקופת ההחזר וסך התשלום החודשי. על פי הנתונים הפיננסיים המוערכים בתכנית העסקית אפשר לקבוע אם החברה תוכל לעמוד בהחזר שנקבע. אם נראה כי סך ההחזר החודשי הוא גבוה וסכום זה יכביד על תזרים המזומנים באופן קבוע, עדיף לקחת הלוואה בסכום קטן יותר ולא להגיע למצבים כספיים בעייתיים שעלולים להשליך על קיומו של העסק לטווח הרחוק.

הצעות משתלמות
הלוואה עד ₪1,000,000

הלוואת אקספרס חכמה

לפרטים נוספים

הצעות משתלמות
מחיקת רישום שלילי BDI

בנייה ודירוג אשראי

לפרטים נוספים

הצעות משתלמות
תוכנית עסקית ובניית תקציב

לשנת 2019

לפרטים נוספים

סגירת תפריט
נגישות