ניהול משברים

עסקים שנקלעים למשברים עקב נסיבות שונות, עוברים אצלנו תהליך ייחודי הכולל בדיקה מקיפה של כל מה שקורה בעסק על כל מחלקותיו הן כעת והן בכל השנים האחרונות. המדדים המדויקים לאורך שנים יתנו לנו פרספקטיבה נכונה של ההתנהלות בעסק. אם המשבר הוא זמני או מדובר בבעיה שקיימת שנים אך לא טופלה כיאות.

בדיקת מצבו של העסק

בנוסף לכך אנו בוחנים באופן מדוקדק את מצבו הפיננסי של העסק, סך ההלוואות, המחויבויות לבנקים ולספקים, סך החובות של הלקוחות, חובות נוספים לספקים, רשויות המס, עובדים ועוד.
כל הנתונים מועברים לדוחות פיננסיים כמו תזרים מזומנים המעודכן על בסיס יומי. על פי התוצאות הראשוניות והמידע הרב המגיע מבעלי העסק, אנו מכינים תכנית לניהול משברים שתוביל בסופו של דבר לדרך חדשה.

שלבי העבודה החדשים

בגיבוש אסטרטגית הניהול החדשה מחליטים באופן מוחלט מהם השינויים שיש לבצע בכל אחד מרבדי הפעילות של העסק ואיך יבוצע השינוי. מחליטים מראש מהו היעד ומתי הוא יושג.

1. טיפול מידי במצב הפיננסיה

משבר הפיננסי עלול לגרום לקריסת העסק ולכן כדי להציל אותו מבצעים פעולות מידיות שירגיעו את המשבר ולעיתים גם את חוסר האמון השורר בין מנהלי העסק לבנקים שנוצר עקב ניהול לא נכון של תזרים המזומנים. אם מדובר בעסק שפעילותו העסקית היא ענפה וחיובית ועל פי הדוחות הנוספים שהוכנו כמו דוח רווח והפסד ותקציב שנתי, אפשר להחזיר אותו למסלול הנכון לצבירת הכנסות ורווחים, שוקלים כמה אפשרויות כספיות כדי להוציאו מהמשבר.

  • צמצום ההוצאות
  • סגירת מחלקות לא רווחיות
  • פיטורי עובדים מיותרים
  • הגשת בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה עבור הון חוזר או פיתוח עסקי שיוביל לצמיחה.
  • הגשת בקשה לקבלת הלוואה מהבנק או הגדלה זמנית של מסגרת האשראי עד היציאה מהמשבר.

2. מעקב ובקרה יום יומי

כדי להגיע למטרה הנכספת, יבוצע מעקב אחר תזרים המזומנים על בסיס יומי כדי לוודא שלא מגיעים למשבר נוסף מול הבנקים. לאט לאט מתרחקים מהקו האדום עקב ביצוע כמה מהפעולות שיחלצו את העסק מהמשבר.

3. רתימה של כל העובדים

אם בעל העסק והיועצים העסקיים ירתמו את כל העובדים למען היציאה מהמשבר תוך מתן הסברים, והכוונה על המטרה שנקבעה, על סדרי העדיפויות החדשים ועל היעד הסופי שנקבע לתאריך ספציפי, העשייה המשותפת תסחוף את כל העובדים והם יעשו כל שניתן כדי לצאת מהמשבר הקשה כך שהעסק לא יקרוס ולכולם תהיה פרנסה.

הצעות משתלמות
הלוואה עד ₪1,000,000

הלוואת אקספרס חכמה

לפרטים נוספים

הצעות משתלמות
מחיקת רישום שלילי BDI

בנייה ודירוג אשראי

לפרטים נוספים

הצעות משתלמות
תוכנית עסקית ובניית תקציב

לשנת 2019

לפרטים נוספים

סגירת תפריט