הערכת שווי לעסקים

הערכות שווי לעסקים מבוססות על פרמטרים רבים. הן על סמך נתוני העבר והן מתוך אומדן צפוי של תוצאות פעילותה של החברה בעתיד. תחשיב של כל הנתונים האנליטיים יחד, הוא שווי העסק.

קיימים כמה מצבים שבהם בעל העסק מבקש לבצע את הערכת השווי. לאור רגישותו וחשיבותו הרבה של דוח זה, אנשי הכספים שלנו מבצעים זאת תוך מתן תשומת לב רבה לכל פרט ופרט.

מכירת עסק

אדם שהשקיע ימים ולילות בפיתוח העסק שלו שהפך תוך כמה שנים לעסק משגשג ומרוויח, רוצה במקרים רבים למכור אותו כדי לנוח בעת הפרישה או כדי לקדם עסקים אחרים שלו.

לצורך כך, עליו לדעת את שוויה של החברה, הכולל גם את התדמית והמוניטין שלה, שיטות העבודה המתוחכמות, מעגל הלקוחות והפוטנציאל העצום של קידום העסק ופיתוחו לרבדים נוספים כדי להגדיל אף יותר את היקפי פעילותו.

שיטת התחשיב

אנחנו בודקים מהו הרווח הנקי שנרשם במאזני החברה בשלוש השנים האחרונות, על פי הנתונים הללו, מעריכים מה יהיה הרווח גם בשנת הכספים הבאה, תוך שינוי נתון ההכנסות לכאן או לכאן עקב השינוי המנהלי הצפוי.

שיטת מכפיל הרווח

מתבצע חישוב מהו המכפיל הריאלי המתאים לאופי ולהיקף הפעילות בחברה. מכפילים נתון זה בנתון רווחי החברה לפני התשלומים המופרשים עבור כמו ריביות או מיסים.

בקביעת מכפיל הרווח אנו נותנים מקום גם לשווים של עסקים מתחרים או עסקים בתחומי עשייה קרובים שנמכרו לא מכבר. המטרה היא שמכפיל הרווח יהיה דומה לנתוני המכירה המקבילה כדי להיות ריאליים בדרישה הכספית.

שיטת מכירת העסק החי

שיטת מכירת העסק החי היא השיטה הרווחת בין העסקים השונים. לכן אנחנו מחשבים את השווי על פי ההכנסות העתידיות המבוססות על הכנסות העבר. המשקיע הפוטנציאלי מחשב את אומדן הרווחים הצפויים לו הן במצב החברה כעת כמות שהיא והן אם ישקיע בו משאבים כדי להגדיל את הכנסותיו ואת רווחיו.

בסיס הנתונים בשיטה זו הוא רווחי החברה על פי ספרי הנהלת החשבונות ובנוסף לכך ערכו של הציוד הקיים אם יימכר כמו מכונות במפעל, ריהוט משרדי, מחשוב, כלי רכב ועוד.

שיטת הערכת הנכסים

כשקיימת החלטה לסגור עסק, התחשיב לשווי הוא של נכסי החברה הממוניים כמו ערך המניות, נדל"ן, ציוד, הסכמים עם לקוחות, ערך המניות של החברה, כספים בחשבונות הבנק, חובות של לקוחות וכו' בצירוף לנכסי החברה שהם נכסי ידע כמו ניסיון בתחום העיסוק, שיטות עבודה יוצאות דופן, כישורים של ההנהלה והעובדים, מוניטין, קשרים מסחריים השווים כסף עם ספקים ולקוחות ועוד.

מכלול זה כבר הוכיח שבשיטת העבודה הקיימת הוא יוצר הכנסות וגם רווחים ולכן מחשבים אותו מול ההתחייבויות הכספיות השונות כמו הלוואות שיש להחזיר לבנקים ולגורמים חוץ בנקאיים.

משרדנו ביצע כמות נכבדה של הערכות שווי שהובילו למכירה של עסקים בסדרי גודל שונים. נשמח להכין גם עבורכם דוח מקצועי זה, כך שתפיקו ממנו את המרב ותצאו אתו לדרך חדשה.

הצעות משתלמות
הלוואה עד ₪1,000,000

הלוואת אקספרס חכמה

לפרטים נוספים

הצעות משתלמות
מחיקת רישום שלילי BDI

בנייה ודירוג אשראי

לפרטים נוספים

הצעות משתלמות
תוכנית עסקית ובניית תקציב

לשנת 2019

לפרטים נוספים

סגירת תפריט