ביטוח ופנסיה

נושא הביטוחים הוא עולם ומלואו ורבים בציבור חוששים מלהתמודד עם המידע ועם ההשלכות של ההחלטות הכלכליות הנובעות ממנו. מחלקת פנסיה וביטוח של "טל גרופ" מעניקה מעטפת מלאה למבוטחים הכוללת יעוץ וליווי בסוגיות ביטוחיות מורכבות, בהחלטות בנוגע לחסכון הפנסיוני והשבחת תיק ההשקעות האישי.

מומלץ לקבל יעוץ וליווי מקצועי מסוכני ביטוח ויועצים פנסיונים הבקיאים ברגולציה ובתקנות המתחדשות בענף הביטוח והפנסיהזאת בהתאם לסטאטוס ולגיל האישיחשוב להבין כי בכל קבוצת גיל קיימים יתרונות ודגשים שיש לתת עליהם את הדעת בתהליך קבלת ההחלטות:
  • בטווח הגילאים 35-25 היועץ הפנסיוני יסייע בבחירה של מוצרי החיסכון והביטוח הנכונים ויעניק ללקוח/ה קווים מנחים להתנהלות בנושאי הפנסיה והביטוח בשנים הבאות.
  • בטווח הגילאים 55-35 עשויים תהליכי הייעוץ לאתר טעויות שבוצעו בתיק הביטוחי, בעיקר באופן החיסכון לפנסיהכשלים שניתן עדיין לתקנם ולסייע בהתאמת תיק ביטוחי נכון יותר למצבי החיים המשתנים של הלקוח/ה ואף להוזיל את העלויות השונות.
  • בטווח הגילאים 67-55 יתמקד תהליך הייעוץ הפנסיוני בהכנת כלל הנכסים והחסכונות של הלקוח/ה לקראת הפרישה. זאת במטרה למקסם את הטבות המס ולעזור בביצוע השיפורים הנדרשים בתיק הפנסיה במטרה להגיע לקצבה חודשית בסכום הגבוה ביותר כדי לאפשר חיים ראויים.

לתהליך הייעוץ ארבעה שלבים עיקריים:

  1. איתור נתונים ביטוחיים והפקת מידע לגבי מוצרי הפנסיה והביטוחים הנוכחיים של הלקוח/ה. במטרה לקבל תמונת מצב ראשונית ומדויקת, עד כמה שניתן, על מבנה התיק, המוצרים השונים המרכיבים אותו, העלויות שלהם וקצב החיסכון הפנסיוני.
  2. מיפוי יעדים וציפיות – בדיקה מול הלקוח/ה על אודות הציפיות מהתיק הביטוחימה המטרות שלו והיעדים לטווח הקרוב והרחוקמהן ההעדפות של הלקוח/ה בנושא הפנסיה וכיסויי הביטוח השונים לעתיד.
  3. השבחת תיק הפנסיה והביטוחים של הלקוח/ה – הצגת כמה אופציות וסימולציות בהתאם לנתונים הספציפיים במטרה להציע מספר חלופות אפשריות לניהול תיק הפנסיה והביטוחים, תוך הצגת פוטנציאל החיסכון והמשמעויות של כל חלופה, השוני בין החלופות השונות ואופן חלוקת ההפקדות בין המוצרים השונים, מסלולי השקעה מומלצים וגובה דמי הניהול.
  4. איתור בעיות נוספות ומסמך סיכום – בדיקה של מגוון פרמטרים נוספים העלולים לפגוע בחיסכון או בכיסוי הביטוחי של הלקוח/ה ובהם: אי התאמה בין ההפקדות לשכר, הפקדות שאינן תואמות הטבות מס ועוד, פוליסות כפולות, פוליסות שערכן במקרה ביטוח אינן תואמות את המציאות ולכן כדאי להגדיל את הפרמיה החודשית.

בסיום יופק עבור הלקוח/ה מסמך הכולל את החלופות והנושאים שעלו במהלך הייעוץ ואת ממצאי התהליך. צוות היועצים כולל אנשי ביטוח ויעוץ פנסיוני מן השורה הראשונה, בעלי ניסיון רב בענף הביטוח וההשקעות, המודעים לכל השינויים שקרו בתחום זה בשנים האחרונות.

הצוות אחראי על ליווי לקוחות פרטיים ועסקיים במטרה להשיג את הכיסוי הביטוחי הנכון עבורם ואת תיק ההשקעות הפנסיוני ההולם את צרכיהם.

הצעות משתלמות
הלוואה עד ₪1,000,000

הלוואת אקספרס חכמה

לפרטים נוספים

הצעות משתלמות
מחיקת רישום שלילי BDI

בנייה ודירוג אשראי

לפרטים נוספים

הצעות משתלמות
תוכנית עסקית ובניית תקציב

לשנת 2019

לפרטים נוספים

סגירת תפריט